Wczesna komunia święta

Praktyka wczesnej pierwszej Komunii świętej, żywa w wielu parafiach w latach sześćdziesiątych minionego wieku, przypomniana przez Świętego Jana Pawła II, intryguje zarówno duszpasterzy, jak i wielu wiernych świeckich. Najczęściej budzi zrazu sprzeciw, po bliższym poznaniu - entuzjazm.

Dowiedz się więcej Posłuchaj nauk

Celebracje liturgiczne dla dzieci i rodziców

Po każdym spotkaniu katechetycznym dla rodziców, uczestniczą oni wraz ze swymi dziećmi w nabożeństwach, nawiązujących do skrutyniów katechumenalnych. Są to uroczyście odprawiane Msze święte (z wyjątkiem piątego spotkania), najkorzystniejszym ich terminem jest sobotnie popołudnie - liturgia niedzielna.

I - wrzesień: Msza św. o Krzyżu Chrystusa z nakreśleniem znaku krzyża na czole dzieci przez kapłana i rodziców
II - październik: Msza św. z zapalonymi zacheuszkami i homilią o tajemnicy Kościoła jako wspólnoty wiary i modlitwy
III - grudzień: Msza św. z poświęceniem medalików i różańców i oddaniem dzieci opiece Maryi
IV - Wielki Post / druga niedziela /: Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń chrztu św. Po homilii:
1) wyrzeczenie się grzechu - matki podchodzą z dziećmi do chrzcielnicy i po zanurzeniu ręki w wodzie chrzcielnej czynią znak krzyża
2) błogosławieństwo alb i ich nałożenie - nawiązanie do Ewangelii o przemienieniu Chrystusa i Jego białej szacie, powtórzenie słów z liturgii chrzcielnej
3) chrzcielne wyznanie wiary - ojcowie podchodzą z dziećmi do paschału, zapalają świecę i wręczają ją dziecku. Znak pokoju przed Komunią świętą może być w formie ucałowania dzieci przez rodziców.
V - Wielki Post / sobota przed trzecią niedzielą /: Krótkie nabożeństwo pokutne z indywidualną spowiedzią świętą dzieci. Dzieci pierwszą spowiedź odprawiają wyjątkowo nie przy konfesjonale, ale w prezbiterium, klękając przy księdzu siedzącym na krześle. W ten sposób przezwycięża się lęk dziecka i akcentuje się ojcostwo kapłana. Należy zachęcić rodziców, by i oni w tym dniu przystąpili do sakramentu pokuty i by cały dzień był przeżyty w rodzinie w duchu pokuty i dobrowolnych umartwień. Dzieci przed pierwszą spowiedzią świętą powinny przeprosić swoich najbliższych, nawet, jeśli w ostatnim czasie wobec nich nie zawiniły. Gest ten pomaga lepiej przeżyć wymiar pojednania z bliźnimi tak ważny w sakramencie pokuty.
Drugą spowiedź świętą dzieci odprawiają dzień przed uroczystością Komunii świętej przy konfesjonale.