Wczesna komunia święta

Praktyka wczesnej pierwszej Komunii świętej, żywa w wielu parafiach w latach sześćdziesiątych minionego wieku, przypomniana przez Świętego Jana Pawła II, intryguje zarówno duszpasterzy, jak i wielu wiernych świeckich. Najczęściej budzi zrazu sprzeciw, po bliższym poznaniu - entuzjazm.

Dowiedz się więcej Posłuchaj nauk

Modlitwa po Komunii Świętej

O Jezu, dobroci nieskończona i miłości moja! Już Cię mam teraz w sercu.  Udziel mi łaski, bym Cię nigdy nie zasmucał grzechem, ale zwyciężał wszelkie pokusy.

O Matko Boża, naucz mnie kochać Pana Jezusa! Święci Pańscy, opiekujcie się mną zawsze, abym za waszym idąc przykładem, zawsze chwalił Pana Jezusa.

Pobłogosław o Jezu wszystkim sprawom moim. Pobłogosław Kościołowi i Ojcu Świętemu i Proboszczowi mojemu. Zmiłuj się nad rodzicami, braćmi i siostrami i całą rodziną moją. A dusze wiernych zmarłych za które szczególniej modlić się powinienem, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Święty mój patronie, módl się za mną, abym unikał grzechu a przez częste przyjmowanie Najświętszego Sakramentu wzrastał w miłości Bożej.